Per a nosaltres tot és Arquitectura, des de la reforma més senzilla a una obra nova.

Compromesos amb el nostre entorn, intentem transformar-lo o rehabilitar-lo dia a dia per aportar-hi millores urbanes i socials.

Ajudem a fer possible la il·lusió i les necessitats dels nostres clients. L’arquitectura ha de ser un servei obert al públic i per al gaudi de la gent.

La nostra arquitectura és:

  • L’obra nova (obra pública, cases unifamiliars, plurifamiliars…)
  • La rehabilitació (façanes, instal·lació d’ascensors, reformes interiors, reforços estructurals…)
  • La gestió d’obra (seguiments econòmics de l’obra, direcció d’obra, axecaments planimètrics, informes…)
  • L’urbanisme (planejament urbanístic, reparcel·lació, plans especials…).

Arquitectura és forma, funció, sostenibilitat i tècnica. La forma de l’edifici ha de respondre a la seva funció i la tècnica constructiva ha de ser eficient des del punt de vista econòmic i sostenible des del punt de vista ambiental.