Direcció d'Obra

Des de l’any 1995 experiència en direccions d’obres com Arquitecte Tècnic com a tècnic autònom i per a diverses empreses constructores-promotores. Sobretot en edificacions i promocions d’habitatges per a l’àmbit privat.

Col·laboracions amb l’enginyeria AUDING

Des de l’any 1997 fins al 2001 col·laboracions com a Arquitecte Tècnic amb l’enginyeria AUDING,SA per a direccions d’obra del Departament d’Ensenyament gestionades per GISA.

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

Durant els anys 2001 i 2002 Arquitecte Tècnic interí del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya) a Tarragona, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Direcció Tècnica

Director Tècnic de Valmesa a Tarragona durant l’any 2004, empresa de valoracions immobiliàries d’àmbit estatal.

Execució d'Obra

Direccions d’execució d’obra (Móra d’Ebre, Tortosa, l’Ampolla) i Estudis de Seguretat i Salut (Flix, l’Ampolla, Horta de Sant Joan) per a diverses promocions d’habitatges de l’INCASOL.

Direcció d'Obra

Des de l’any 2001 experiència en projectes i direccions d’obres com a Arquitecte Superior. També en edificacions i promocions d’habitatges d’obra nova i rehabilitació, sobretot al conjunt històric de Tortosa.

Col·laboracions amb l’enginyeria ASDOCONSULTPROINTEC

Durant l’any 2006 i 2007 col·laboracions com a Arquitecte Tècnic amb l’enginyeria ASDOCONSULTPROINTEC, SL per a direccions d’obra del Departament d’Ensenyament gestionades per GISA.

Peritatge judicial

Vocal del Jurat d’Expropiació de les Terres de l’Ebre des de l’any 2006. Treballs de peritatge judicial com a arquitecte tècnic.

Rollan Arquitectura

A partir de l’any 2008 desenvolupem les tasques professionals com a administrador únic des de l’empresa Rollan Arquitectura,SLP amb treballs d’arquitectura, arquitectura tècnica, urbanisme i gestió d’obra, amb dos assalariats i un associat. Actualment col·laborem amb direccions d’execució amb l’enginyeria AUDINGINTRAESA.