Desenvolupem projectes i podem oferir un servei integral d’arquitectura i d’arquitectura tècnica.

Els edificis d’obra nova ens permeten adoptar solucions contemporànies a problemes i formes d’habitar actuals.

Actuem en tot tipus d’obra nova:

  • habitatge unifamiliar
  • habitatge plurifamiliar
  • Obra pública

Nosaltres proposem conceptes, idees, solucions constructives i gestió però la última paraula és del client.

Entenem l’obra nova amb la màxima llibertat compositiva on els clients marquen els límits. On hi ha un buit formalment tot és possible, amb les limitacions normatives, que són moltes.