Origen

Xavier Rollan i Besalduch, arquitecte i arquitecte tècnic, resident al barri antic de Tortosa.

  • Diplomat en Arquitectura Tècnica l’any 1995 per l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona de l’UPC (Universitat Politènica de Catalunya)
  • Llicenciat en Arquitectura l’any 2001 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de l’UPC (Universitat Politènica de Catalunya)
  • Postgrau en Dret Urbanístic l’any 2009 per la URV (Universitat Rovira i Virgili) i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Després dels anys de formació universitària a Barcelona, torna al nucli antic de Tortosa en un entorn patrimonial i cultural amb molt potencial però en un estat d’extrema degradació i abandó…

L’any 2007 neix Rollan Arquitectura SLPu, després d’uns anys de pràctica professional a l’administració pública (PUOSC Tarragona), enginyeries (Auding Intraesa, Asdoconsult), taxadores (Valmesa, Ibertasa) i promotores immobiliàries (Niñerola Grup Immobiliari, Obredisa).

Compromís

Som una empresa compromesa amb la conservació del patrimoni cultural amb experiència en actuacions sobretot en el conjunt històric de Tortosa i en edificis amb valor històric i artístic.

La defensa dels conjunts històrics creiem que és fonamental per al futur de les nostres ciutats. Els conjunts històrics han de ser forts i han de crear identitat.

Són l’ànima de les nostres urbs, el nostre diamant en brut i el nostre patrimoni de futur.

Ens agrada rehabilitar i restaurar, en definitiva transformar i reciclar el nostre entorn intentant no destruir-lo.

Equilibri i essència en la rehabilitació i transgressió en l’obra nova, aquests són els nostres principis, de difícil aplicació en la practica diària.

Experiència

Experiència en estudis i projectes d’àmbit públic i privat. Rollan Arquitectura SLPu és un despatx d’arquitectura, arquitectura tècnica i serveis amb un bagatge de més de 15 anys.

Innovació i sostenibilitat

La rehabilitació és sostenibilitat. La nostra ànima rehabilitadora compleix tots els principis sota el paraigües d’aquesta “sostenibilitat” que ara sembla que s’ha posat tant de moda.

El reciclatge dels espais urbans construïts són el nostre futur i en ells està la veritable “smart city”, la ciutat intel·ligent, .

La rehabilitació dels edificis existents ens permet conjuntar el millor de la tècnica actual amb les tradició constructiva i els seus materials naturals.

Eficiència energètica

L’encariment exponencial dels últims anys de les energies fan que l’eficiència energètica sigui avui més una necessitat que una obligació.

Apliquem pràctiques constructives encaminades a reduir el consum d’energia. Les millores energètiques es sustenten en tres potes: la tradició, els nous materials i les noves instal·lacions.

Es tracta d’aprofitar el tractament tradicional entre la construcció i el medi ambient i millorar-ho amb els nous materials i les noves instal·lacions amb als rendiments energètics.

L’aplicació de l’eficiència energètica ha de ser sostenible i proporcional econòmicament.