OBJECTE

La cèdula d’habitabilitat té el paper d’acreditar l’aptitud de l’habitatge per ser habitat.

Tanmateix garanteix la solidesa de l’edifici i vetlla perquè els habitatges mantinguin unes condicions d’habitabilitat dignes al llarg del temps.

La cèdula d’habitabilitat és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge, per empadronar-se i per contractació de serveis com l’electricitat i aigua.

Gestionem tot el procés de sol·licitud, tramitació i recepció de forma que el client només ens ha de facilitar:

  • Dades del sol·licitant de la cèdula.
  • Accés per a la nostra visita-inspecció a l’habitatge, amb una possible inspecció posterior del tècnic de l’Agència de l’Habitatge.

Els nostres serveis inclouen totes les taxes oficials.

NORMATIVA

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat establerts al decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Informació Generalitat de Catalunya

La caducitat de les cèdules d’habitabilitat varia segons l’any d’emissió de l’antiga cèdula i segons el tipus de llicència: primera ocupació per a obra nova i segona ocupació per a rehabilitació.

Els habitatges que van tramitar la cèdula amb anterioritat al 2004 tenen una caducitat als 10 anys. Per tant, tots aquests habitatges tindrien les cèdules ja caducades.

A partir de l’any 2004 les cèdules d’habitabilitat passen a tenir una caducitat als 15 anys, tant les de primera ocupació com les de segona ocupació.

Des de l’any 2013, les llicències de primera ocupació per a obra nova passen a tenir una vigència de 25 anys i de 15 anys per a segona ocupació o primera ocupació procedent de rehabilitació.