Desenvolupem projectes i podem oferir un servei integral d’arquitectura i d’arquitectura tècnica.

Els edificis d’obra nova ens permeten adoptar solucions contemporànies a problemes i formes d’habitar actuals.

Actuem en tot tipus d’obra nova:

Nosaltres proposem conceptes, idees, solucions constructives i gestió però la última paraula és del client.

Entenem l’obra nova amb la màxima llibertat compositiva on els clients marquen els límits. On hi ha un buit formalment tot és possible, amb les limitacions normatives, que són moltes.

 

Casa Nando i Cinta

Ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Reconversió d'un pis de protecció oficial del 1980 en un dúplex amb una doble alçada que vincula els interiors amb els exteriors.